Next Minix HD Black Plus SerisiNext Minix HD Black GENEL BİLGİLER

• TKGS (Turksat Kanal Güncelleme Sistemi) Uyumlu
• Çeflitli Internet Uygulamalar›; YouTube, DailyMotion, Picasa,
Weather, GoogleMaps, Web Radio, RSS.
• USB WiFi Deste¤i (Ralink 5370)
• IPTV Deste¤i
• 600MHz Ali-M3618 CPU
• 8MB Flash Bellek / 128MB RAM
• HDMI ve RCA Analog A/V Ç›k›fl
• Koaksial SPDIF -Dijital Ses Ç›k›fl›-
• HD&SD Kanal ve Medya ‹çerikleri Görüntüleme
• 8000 TV & Radyo Kanal Kapasitesi
• USB Ayg›t üzerinden TV Kanallar›n› kay›t ve TimeShift
fonksiyonlar›
• Farkl› formattaki Video ve Müzik dosyalar›n› oynatma Resim
slayt gösterimi
• Uydu, USB Ayg›t ve RS232 Port üzerinden yaz›l›m güncelleme
• 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720, 720x480 video
çözünürlük seçenekleri Next Destek

Yükleme Programı
Güncel Yazılımı

Next Minix HD Black Plus 04.12.2015 Yazılımı

Next Minix Black Plus HD TKGS Nedir

Güncel Kanal Dosyası

Yazılım gibi yükleyiniz

Next Minix HD Black Plus Kanal 02.03.2018

Güncel Emu Key
Resimli Yazılım Yükleme

Yazılım Notları :


* Yuotube alt yapısı düzenlenmiştir.

Youtube Güncellendi.
TV Kanal Listesi Güncellendi.
TV8 HD EKLENDİ

- Sistem iyileştirmeleri yapıldı.
- Uydu/TP/Kanal bilgileri güncellendi.
- Youtube güncellendi.

- Kanal bilgileri güncellendi.
- MDU5 desteği eklendi.
- Kanal düzenleme seçenekleri geliştirildi.
- Tüm uydularda kanal taşıma düzeltildi.

- Uydudan yazılım güncelleme ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Uydu / TP bilgileri düzenlendi.

- Uzun süre standby konumunda kaldıktan sonra açılmama sorunları düzeltili.
- Philips TV'lerdeki ses sorunu düzeltildi.

- Standby konumunda TV çıkış sorunu düzeltildi.
.

 

- Biss şifreli kanallar düzeltildi.
- TXT sorunu düzeltildi.

Next MinixHD_Black_Plus_20131202.abs
Ürün üzerinde bulunan yazılım bilgisidir.

 

 

Fabrika Şifresi : 3329